• Tell : 090-928-9260
  • Email : inninterior55@gmail.com
  • Working Hours : 08:00-17:00

Built-in furniture

เฟอร์นิเจอร์บิวท์อินและงานตกแต่งภายใน เป็นงานที่ต้องใช้ความชำนาญและแม่นยำในการผลิตและติดตั้ง เรามีทีมช่างมืออาชีพที่พร้อมจะสร้างผลงาน ให้งานออกแบบภายในทุกงาน ถูกสร้างออกมาอย่างสมบูรณ์แบบ ควบคุมให้อยู่ในงบประมาณที่ต้องการได้ ประหยัดทั้งเงินและเวลา เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทุกท่าน