Project : K.Satum residence floor 8
Location : Bangkok
Scope of work : Interior design
Area : 220 sq.m
Construction cost : 3.5 Mb
Complete : 2015

จากความต้องการของเจ้าของบ้าน ที่ต้องการให้บ้านหลังนี้แสดงถึงความเป็นจีนโบราณ เราจึงออกแบบโดยเน้นไปถึงเรื่องราวของศิลปะจีน ที่บ่งบอกถึงความปราณีตบรรจง ประกอบด้วยงานภาพเขียนพู่กันจีน เครื่องเคลือบ รวมถึงงานไม้ลายฉลุที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถูกนำมาใช้อย่างพอเหมาะ เกิดเป็นงานออกแบบภายในที่ยากจะหาใครเหมือนเลยล่ะครับ