Condominium-dining-design-3
Condominium-livingroom-design-2
Condominium-bedroom-design-1

Project : K.Aor condominium
Location : Taksin , Bangkok
Scope of work : Interior design
Area : 100 sq.m
Construction cost : 1.8 Mb
Complete : 2015

ภายใต้พื้นที่กว่า 100 ตารางเมตร บนคอนโด Supalai river place ทางคุณอ้อได้ไว้วางใจให้เราทำการออกแบบ โดยต้องการให้ห้องดูโปร่ง โล่ง และเรียบในแบบ Modern style เราจึงเลือกใช้ Partition กระจกฝ้าบานใหญ่เพื่อเลื่อนกั้นแบ่งพื้นที่ห้อง เราเน้นโทนสีขาวและเพิ่มลูกเล่นด้วยหินอ่อน เพื่อเติมเสน่ห์และทำให้ให้ห้องดูนุ่มนวลไม่แข็งจนเกินไป ต้องขอขอบพระคุณคุณอ้อ ที่ไว้วางใจให้เราดูแลห้องคุณนะครับ